CELEBRACIONS DEL CENTENARI DE POMPEIA    (1910 - 2010)

   Hem inaugurat el Centenari de l’Església i convent de Pompeia, amb una eucaristia d’acció de gràcies, el dia 3 de gener, a les 12 del migdia. Heus-ne ací el report fotogràfic.

Anar a Pompeia