CLOENDA DEL CENTENARI DE POMPEIA    (1910 - 2010)

 

   El dia 8 de desembre, festa de la Immaculada Concepció, a l'església del santuari de la Mare de Déu de Pompeia vam celebrar la cloenda del centenari amb una solemne eucaristia presidida per fra Jacint Duran, ministre provincial, i concelebrada per germans vinguts de les diverses fraternitats de la província. La celebració del centenari ha durat tot aquest any 2010, i va comptar també amb la presència de fra Carlos A.
Novoa, definidor general, pel mes de maig. Us oferim algunes fotografies d'aquesta celebració de cloenda.

homilia


Anar a Pompeia