UNA TROBADA JOIOSA (14 Gener 2006)
Anar a Pompeia
Taula rodona:testimoniatge Montse Andreu

UNA TROBADA JOIOSA (14 Gener 2006)

   El dissabte 14 de gener ens aplegavem a Pompeia més de 100 persones dels
diversos grups i comunitats de les nostres fraternitats caputxines.
Salutacions, il·lusió, goig pel retrobament...

    La trobada començà amb una pregària ambientada amb textos sobre la
fraternitat, tot cantant "Compartir-ho tot és font de riquesa..." La xerrada de mossèn Mira, amena i farcida d'anècdotes personals, ens ajudà a mirar des de dins i amb esguard benèvol moltes coses de la nostra Església que a vegades es judiquen severament. A la taula rodona, la Pilar de l'Ajuda, en Bosco de Pompeia, la Montse d'Arenys i en Carmel de Sarrià ens comunicaren com s'ho fan per perseverar en la fe en el moment present a les seves comunitats. La Montse expressava com havia canviat la seva pregària quan va descobrir que era "deixarse mirar", i que "la porta de Déu a la seva vida passava pel perdó dels enemics".

UNA TROBADA JOIOSA (14 Gener 2006)

UNA TROBADA JOIOSA (14 Gener 2006)            UNA TROBADA JOIOSA (14 Gener 2006)
Alguns moments de les diferents aportacions a la trobada


    El dinar de germanor al carrer Gran de Gràcia fou excel·lent. Tant a gust ens trobavem que varem arribar mitja hora tard a les activitats de la tarda. Als grups la gent va parlar molt (com era d'esperar) i després férem la taula rodona sobre relació entre les diversres cultures a les nostres fraternitats i serveis. L'Eider Gutierrez del SSIM i els seus companys ens exposaren com conviuen i treballen les persones sudamericanes de la comunitat amb les del pais, l'Hortensia Mónico del Col·legi Mare de Déu de Montserrat de Les Borges Blanques, ens explicà com fan la integració dels 36 nois i noies immigrants i dels 30 amb necessitats educatives, amb la resta dels alumnes; i en Jacint Duran ens narrà les
aventures de l'acollida d'immigrants a la casa d'Arenys de Mar.

    La jornada es conclogué amb l'eucaristia ambientada amb els cants de la Pilar Albajar i la coral del SSIM. En suma, una jornada molt agradable que ens deixà el desig i el convenciment que hem d'aprofundir en aquesta línia de major relació i contacte entre les comunitats, així com de coordinar tota la riquesa que tenim.

    En la reunió de revisió que varem fer amb l'equip organitzador, es va acordar de constituirnos com a grup estable on hi hagi un representant de cada convent i organitzar una Trobada ludico-festiva pel mes de maig.

UNA TROBADA JOIOSA (14 Gener 2006)


Anar a Pompeia