CATEQUESI PER A INFANTS - POMPEIA
Anar a Pompeia

 

  La iniciació cristiana que comença amb el Baptisme –el qual s’acostuma a celebrar en edat molt tendra-, ha de continuar després, tant a l’interior de la família amb les primeres vivències religioses de pregària i comportament cristià, com també després amb una instrucció i educació més sistematitzada en la Comunitat cristiana. La plenitud de la iniciació cristiana serà la celebració de la Confirmació i de l’Eucaristia.

   Avui dia, per diverses raons d’ordre pastoral, primer esfa la Primera Comunió (entre els 8 i 10 anys) i després la Confirmació (a l’entorn dels 16 anys).

CATEQUESI PER A INFANTS
   La Secció de la Catequesi d’infants en la nostra Comunitat de Pompeia acull els nens i nenes de 7 a 12 anys, els quals es troben en petits grups per anar treballant els temes i compartir les vivències de la fe cristiana. Concretament, es comença la catequesi quan el nen o la nena a l’escola fa el Segon Curs de Primària. La Primera Comunió es sol fer durant el Tercer any que vénen a la catequesi. Després poden continuar encara la Catequesi fins acabar el sisè curs de primària.