CAPUTXINS DE MALLORCA
DADES D'INTERÈS
Adreça Bastió d'en Sanoguera 3 Centenari
Població Palma de Mallorca
C.Postal 07002
Telèfon 971 71 51 62
Fax 971 71 55 28
email

mallorca@caputxins.org

CAPUTXINS DE MALLORCA
Imatges del pessebre 2006 Cofradia Juventud Antoniana 07
ESGLÉSIA DELS CAPUTXINS - Full digital

Butlletí
S.Antoni

Butlletí
01/11/07
Butlletí
04/11/07
Butlletí
06/01/08
Butlletí
013/01/08
Suplement:
150 anys Lourdes
 
   HISTÒRIA BREU

    L’orde de framenors caputxins, després de moltes tensions i dificultats, l’any 1677, aconseguí bastir un convent, a extramurs de la ciutat de Palma, dedicat a la Immaculada Concepció, a l’indret conegut popularment per “hort de ses murtreres”. El govern del rei Carles III, per raons estratègiques, ordenà d’enderrocar-lo l’any 1771 i tot seguit es posà la primera pedra d’un nou convent, ubicat ja a l’interior de la ciutat, el dia 4 de novembre de 1778. La direcció de les obres anaren a càrrec del P.Miquel de Petra –nebot del beat Juniper Serra – matemàtic i arquitecte de gran reputació. L’església fou consagrada el 3 de setembre de 1791 i juntament amb el convent, com totes les cases de religiosos, hagué d’abandonar-se ran de les lleis desamortitzadores i exclaustradores de 1835 i 1836.

     L’edifici conventual fou convertit en presó, però l’església, per mediació del bisbe de Mallorca, fou retornada als caputxins l’any 1906, restaurant d’aquesta faisó la presència caputxina a la capital de les Illes Balears.

   IMATGES

Sobre l'altar major

Crist del Sagrat Cor