LA CIUTAT DE PALMA DEDICA UN CARRER AL FUNDADOR DELS CURSETS DE CRISTIANDAT, EDUARDO BONNÍN - Caputxins de Palma

   El fundador dels Cursillos de Cristiandad, Eduardo Bonnín ja té un carrer a Palma. La batlia de Palma, mitjançant decret núm. 6140, de data 10 d'abril de 2014, acordà donar el nom de Passatge d’Eduardo Bonnín al vial de Palma amb entrada pel carrer Caputxins i sortida a la plaça de Comtat del Rosselló.

   El passat 9 de maig se celebrà una missa en la seva memòria a l'església dels Caputxins de Palma, presidida pel Bisbe Javier Salinas.
Acte seguit, es realitzà un acte institucional i es procedí a la col·locació de la placa amb el nom de Passatge Eduardo Bonnín.

   Eduardo Bonnín Aguiló va néixer a Palma el 4 de maig de 1917. Tres principis esdevenen les directrius bàsiques del pensament d'Eduardo:
l'amor de Déu, l'amistat i la persona, especialment els allunyats.

   El primer Curset de Cristiandat de la història té lloc en un xalet de Cala Figuera de Santanyí, a Mallorca, entre el 20 i el 23 d'agost de 1944. Els Cursets de Cristiandat començaren l'agost de 1944 i es varen oficialitzar i enumerar a partir del 7 de gener de 1949.

   La llavor de cursets s'ha expandit pel món i Eduardo ha anat darrere ella, fermentant els ambients en què està cridada a créixer: "No tenc un compta-quilòmetres en els peus", era quelcom que li agradava dir a Eduardo per no repassar l'itinerari internacional de la seva vida i per escapolir-se de la significació que li donava haver proclamat l'Evangeli. Eduardo va estar tres vegades a la Xina. El 1966 va viatjar al Brasil, Nova York i Perú; en el 67 a Bolívia, Costa Rica, Miami i va participar a la III Convivència Nacional de Dirigents a Guadalajara.
El 4de maig de 1968 va acudir a la Ultreya de Fàtima... El 1998, després d'una dècada, va tornar a Xile i va arribar fins a Tuvulú, Santiago, Valparaíso i Termuco. També aquest any va viatjar a Bolívia, Guatemala Mèxic i va estar a Ravenna i Pàdua...

   En els cinc continents hi ha constància del ferment que ha produït aquesta llavor. Després de tota una vida dedicada a l'amor a Déu i a les persones, estant sempre content, però no satisfet, com deia ell.

   El dia 6 febrer 2008 mor Eduardo i en la seva tomba resa el que ell sempre va dir que era: “Un aprendiz de cristiano”.


LA CIUTAT DE PALMA DEDICA UN CARRER AL FUNDADOR DELS CURSETS DE CRISTIANDAT, EDUARDO BONNÍN - Caputxins de Palma
LA CIUTAT DE PALMA DEDICA UN CARRER AL FUNDADOR DELS CURSETS DE CRISTIANDAT, EDUARDO BONNÍN - Caputxins de Palma
Fraternitat de Mallorca