ORDENACIÓ DE DIACA DE FRA JOSEP TURULL 2008 - Caputxins de Mallorca
   
Els frares estem de festa major. Ajudant Déu, divendres 3 d’octubre, vigília de la solemnitat del Pare sant Francesc, a les 8 del vespre, fra Josep Turull, serà ordenat de diaca pel nostre bisbe, Mons. Jesús. Ja fa tres anys que coneixem aquest frare i estem habituats a veure’l amunt i avall de l’església conventual, preparant les celebracions litúrgiques, atenent els feligresos que han de menester alguna cosa, i els pobres que truquen a les nostres portes, especialment en el Pa de sant Antoni. Fra Josep és també l’ecònom de la nostra fraternitat, és a dir, l’administrador, el que vetlla constantment perquè no ens falti res, A més, col·labora cada cap de setmana i sempre que s’escau en el servei pastoral de l’hospital son Llàtzer. Ara, doncs, rebrà per la imposició de mans del bisbe, l’ordenació diaconal i l’encàrrec de servir l’Església en la Proclamació de la Paraula, la predicació i l’administració dels sagrament del bateig i del casament, mentre passa el temps adient per a l’ordenació de prevere.
ORDENACIÓ DE DIACA DE FRA JOSEP TURULL 2008 - Caputxins de Mallorca
Esperam trobar-nos tots els amics dels framenors caputxins per acompanyar el nostre bon germà en aquest acte eclesial summament important. De cor, el felicitem i li desitgem un servei a la comunitat cristiana amb fruits abundants, mentre li assegurem la nostra col·laboració, la de tota la comunitat que fa Església en el nostre convent.
Com sant Francesc, el també diaca, al servei de l’Evangeli!
Fraternitat de Palma de Mallorca
Crònica de la celebració