Exposició del centenari del retorn dels Caputxins a Mallorca
INTRODUCCIÓ

     L'orde dels frares franciscans caputxins té el seu origen en la reforma franciscana duta a terme l'any 1525 pels italians Mateu de Bascio i Lluís de Fossombrone. El 1672 es va establir a Mallorca.

    El primer convent era ubicat extramurs de Palma, entre el camí de Jesús i les Parellades. L'any 1772, per motius d'estratègia militar, es va enderrocar, i Carles III va cedir als caputxins el solar que actualment ocupen, prop de l'antiga Porta Pintada.

   El convent actual, baix l'advocació de la Verge Immaculada, alçat segons el projecte del caputxí Miquel de Petra, va esser inaugurat el 1791. 
El recinte incloïa el temple, de planta rectangular, dos pisos amb les cel.les i els locals dels frares, adosats al temple; i a més els tallers i l'hort, que es distribuïen al voltant del claustre.

   En virtut del decret de desamortització de béns eclesiàstics (1835), els caputxins varen esser expulsats de Mallorca i el convent confiscat per l'estat, que, l'any 1842, el va cedir a la Diputació
Provincial de Balears. Des d'aquest any fins 1968 la zona dels tallers conventuals va esser ocupada per la presó pública i l'hort va esser venut. De l'antic convent només resten el temple i les dependències dels frares.

L'orde va poder tornar a l'illa l'any 1906, gràcies a les gestions del bisbe Pere Joan Campins.

Exposició del centenari del retorn dels Caputxins a Mallorca
EL CONVENT EN L'ENTORN URBÀ
   De 1672 a 1772 l'antic convent era ubicat entre el camí de Jesús i les Parellades, extramurs de Palma. Aquest darrer any va esser enderrocat per motius d'estratègia militar. El nou convent, l'actual, inaugurat l'any 1791, va ocupar un solar al costat de les antigues murades, entre la Porta Pintada i el Bastió den Sanoguera, i el recinte del convent de santa Catalina de Siena.

  Les fotografies on encara es veu el Baluard den Sanoguera són anteriors a 1903, any en què aquest va esser derrruït.

    Les imatges amb la plaça de Joanot Colom en construcció daten de 1904. Aquesta plaça es va anomenar després d'Eusebi Estada i,actualment, d'Espanya.

Exposició del centenari del retorn dels Caputxins a Mallorca
Exposició del centenari del retorn dels Caputxins a Mallorca
Exposició del centenari del retorn dels Caputxins a Mallorca
Exposició del centenari del retorn dels Caputxins a Mallorca
       
Exposició del centenari del retorn dels Caputxins a Mallorca
Exposició del centenari del retorn dels Caputxins a Mallorca
IMATGERIA
   L'espiritualitat i el culte caputxins estan especialment vinculats a la figura de la Immaculada Concepció, però n'és exclussiva d'aquest orde l'advocació de la Mare de Déu del Diví Pastor, coneguda popularment com a "Divina Pastora".

   Francesc Muntaner Moner (Palma, 1743-Madrid, 1805), l'autor de la Immaculada amb sant Francesc d'Assís i Ramon Llull que presideix l'altar del nostre temple, va realitzar nombrosos gravats dels sants que hi veneram.

  Altre gravador relacionat amb els caputxins de Mallorca va esser l'alacantí Francesc Jordà (Muro del Comtat, 1778-Convent de Porta Coeli,1832), que a començaments del segle XIX es va establir a la nostra illa.

  Un tret característic de les representacions del beat Ramon Llull és que no duu aureola circular, pròpia dels sants, sinò estrellada, coma "Doctor Il.luminat".

Exposició del centenari del retorn dels Caputxins a Mallorca
Exposició del centenari del retorn dels Caputxins a Mallorca
Exposició del centenari del retorn dels Caputxins a Mallorca
Exposició del centenari del retorn dels Caputxins a Mallorca
       
Exposició del centenari del retorn dels Caputxins a Mallorca
Exposició del centenari del retorn dels Caputxins a Mallorca
FRA ANDREU DE PALMA: UN ERUDIT CAPUTXÍ
  Manuel de Lete Triay (Palma, 1889-Barcelona, 1963) va professar com a caputxí l'any 1915, amb el nom d'Andreu de Palma.

  Llicenciat en Dret Civil, es va consagrar a la investigació de la història eclesiàstica dels Països Catalans i a estudis lul.lístics. A les fotografies el podem veure com a promotor de la cultura del seu temps. També veim imatges de col.laboradors i amics seus.

   La revista "El Apostolado Franciscano : publicación mensual de la Venerable Orden Terciaria" va esser editada a Palma de 1909 a 1917.

Exposició del centenari del retorn dels Caputxins a Mallorca
Exposició del centenari del retorn dels Caputxins a Mallorca
Exposició del centenari del retorn dels Caputxins a Mallorca
Exposició del centenari del retorn dels Caputxins a Mallorca
       
Exposició del centenari del retorn dels Caputxins a Mallorca
Fraternitat de Palma de Mallorca