FULL INFORMATIU DELS FRARES CAPUTXINS D'IGUALADA Nº 103 (setembre 2013)

103

103
Caputxins d'Igualada
Full informatiu en pdf