QUART CENTENARI DELS FRAMENORS CAPUTXINS A IGUALADA

QUART

CENTENARI

DELS

FRAMENORS

CAPUTXINS
A
IGUALADA

 

QUART CENTENARI DELS FRAMENORS CAPUTXINS A IGUALADA


PROGRAMA DELS ACTES

Conferència i solemne concelebració

       Dimarts, 23 de març de 2010
       Al convent, a les 19:00 hores

Obertura del centenari:
Ministre Provincial, fra Jacint Duran

“Quatre-cents anys dels caputxins a Igualada”
Fr. Valentí Serra de Manresa,
arxiver provincial

       Solemne concelebració
presidida pel Sr. Bisbe de Vic
             Mons. Romà Casanova i Casanova

 

 QUART CENTENARI DELS FRAMENORS CAPUTXINS A IGUALADA

Baix relleu en un dels ambons

 

 
  QUART CENTENARI DELS FRAMENORS CAPUTXINS A IGUALADA

L’església l’any 1941

Exposició i Conferències

Exposició: Tot el mes de juny

Sala d’exposicions de la Biblioteca Central

Conferències:

       Dimarts, 1 de juny de 2010
A la Biblioteca Central, a les 19:00 hores.
Presentació: Mots del Pare Provincial

“Els caputxins catalans
a Catalunya i a Igualada”

Fr. Valentí Serra de Manresa, arxiver provincial


Ressenya de l’exposició:
fra Lluís de Reus, guardià, ofmcap

Dilluns, 7 de juny de 2010
A les 18:00 hores, a l’Ateneu (Auga)

“Les col·leccions malacològiques
dedicades a l’ensenyament
a Barcelona durant el s. XIX”

Dr. Julio Gómez-Alba,
llicenciat en Ciències per la UC de Madrid
i Dr. en Ciències geològiques per la UC de Barcelona

“Aportació científica
dels caputxins catalans”

Fr. Valentí Serra de Manresa,
arxiver provincial

Possiblement, a la tardor, una cloenda del Centenari, a càrrec de la Sra. Maria Rita Marimon i Llucià, també a l’Auga.

 

QUART CENTENARI DELS FRAMENORS CAPUTXINS A IGUALADA

Província dels Framenors Caputxins de Catalunya i Balears
Convent d’Igualada

Caputxins d'Igualada