COMIAT DE FRA NICOLAU DE CASSÀ DE LA SELVA . Caputxins d'Igualada
 

   El dia 23 de gener ens deixava fra Nicolau de Cassà de la Selva, acollint la darrera crida després de 61 anys de vida religiosa.

   Va néixer l’any 1920 en el si d’una família molt cristiana i en el baptisme rebé el nom de Josep Maria.

   Atret per la vida religiosa ja des de molt jovenet, començà estudis en el seminari dels claretians, que hagué d’interrompre l’any 1933 a causa del clima cada vegada més antirreligiós que es respirava.

   Tornat a casa, s’integrà en els avantguardistes de la Federació de Joves Cristians. Cridat a files en plena guerra civil, formà part de l’anomenada “Quinta del biberó”.

OMIAT DE FRA NICOLAU DE CASSÀ DE LA SELVA
Fra Nicolau i fra Pere Rossell
 


   Acabada la guerra i el servei militar que li imposaren després els nacionals, entrà als caputxins l’any 1944. Durant tots aquests anys, ha exercit diversos càrrecs i ha viscut en diverses fraternitats.

   Treballà durant uns anys en la formació dels novicis a Arenys de Mar i dels seminaristes a Igualada. Tenia una gran habilitat en l’art de fer pirogravats, que exercí fins als darrers dies de la seva vida.

   En el moment de la seva mort, formava part de la fraternitat d’Igualada, on fou enterrat el dimecres 25 de gener, amb molta assistència de frares, parents i amics d’arreu.
Gràcies, Senyor, pel do del nostre germà Nicolau, que ha acomplert ja el seu camí segons el desig de sant Francesc:

 

OMIAT DE FRA NICOLAU DE CASSÀ DE LA SELVA
Ordenació de prevere de
fra Nicolau, al Tibidabo el dia de sant Joan de 1951

Jo, fra Francesc, petitó,
vull seguir la vida i la pobresa
de l’Altíssim Senyor nostre Jesucrist
i de la seva santíssima Mare

i perseverar-hi fins a la fi.
     
 
OMIAT DE FRA NICOLAU DE CASSÀ DE LA SELVA
Fra Nicolau en una fotografia recent amb
l'arquebisbe Lluís Martínez Sistachs
OMIAT DE FRA NICOLAU DE CASSÀ DE LA SELVA
Pirogravat de fra Nicolau representant sant
Antoni de Pàdua
Caputxins d'Igualada