TORTOSA (1609-1835)
HISTÒRIA BREU

   La primera presència caputxina s’establia l’any 1609 a Tortosa a la “torre Palmera”. Uns anys després el convent es reedificà a l’indret conegut com la “roca de la llebreta” i es dedicà a Sant Joan Evangelista (1614).

   Durant la Guerra de Separació (o “dels Segadors”) el convent sofrí greus desperfectes i es va refer el 1649.
 

TORTOSA (1609-1835)
   Durant la Guerra de Successió acollí un nombrós grup de caputxins de València (1705-1714).

   Amb l’ocupació napolèonica el convent fou enderrocat (1810), i en aquesta circumstància els caputxins s’establiren provisionalment a l’Oratori de Sant Felip Neri, mentre edificaven un nou convent (1830) que, incabat, fou convertit en asil per a ancians i cedit, l’any 1879, a les germanetes dels pobres.
††
Tornar a Presències Històriques