FRA ANTONI PERA i SERRA
FRA ANTONI PERA i SERRA

   Durant els darrers 18 anys el nostre germà ha viscut el dia a dia d’aquesta fraternitat i de la comunitat cristiana que hi viu la fe i hi prega.

    El proppassat dia 5 de maig la germana mort se l’enduia cap a la plenitud de la resurrecció que tantes vegades havia celebrat en l’esperança, no solament com a prevere, sinó com a animador dels cant i la litúrgia d’aquesta casa.

    Una vivència de fe que tenia la seva lògica derivació en l’atenció als pobres a través del Pa de sant Antoni entitat de la qual va ser animador.

    Nascut Arenys de Mar el 1923, ingressà al noviciat dels caputxins, al convent de la seva mateixa vila, el 1943.

    Fou ordenat prevere el 1950, i poc després formava part d’un grup de frares joves que anaven a Mèxic i Centre Amèrica a compartir amb aquella gent la fe i la vida.

 

    Treballà a Mèxic, a Nicaragua, —on fundà les “Escuelas Radiofónicas” i d’on fou expulsat pel dictador Tacho Somoza, i a Costa Rica.

    S’esforçà per implantar l’Orde en aquelles terres, on formà les primeres vocacions caputxines de nois d’aquells països.
L’enterràvem ahir, dia 6, al seu estimat Arenys de Mar.


  

Que reposi en pau i pregui per nosaltres.
FRA ANTONI PERA i SERRA

FRA ANTONI PERA i SERRA

Cartago 1980
"Escuelas Radiofónicas" a Nicaragua

FRA ANTONI PERA i SERRA

  Missa exequial 6 maig de 2005