CAPUTXINS D'OLOT (1627-1835) (1884-1972)
HISTÒRIA BREU
Caputxins d'Olot

    Els caputxins de Catalunya plantaven la creu fundacional als afores de la població d'Olot el dia 17 d'abril de 1627 i es començà a edificar un convent dedicat al Pare Sant Francesc que perdurà fins l'exclaustració de 1835. L'església conventual comptà amb un interessant retaule pintat pel
famós pintor genovès Battista Palma l'any 1630 i, fins l'any 1835, es venerà a la sagristia un Crist duent la creu obra del celebrat pintor Domenico Theocópuili "El Greco".

   En els anys de la restauració alfonsina s'obtingué una Reial Orde signada el 25 d'agost de 1884 que autoritzava la fundació d'un nou convent (l'anterior havia estat enderrocat i l'espai convertit en un parc públic) que es començà a construir a la riba esquerra del riu Fluvià el 22 de febrer de 1885. L'església es dedicà al Sagrat Cor de Jesús i s'inaugurà l'any 1888. Els anys 1890-1893 acollí la primera Escola Seràfica de la Província i de 1894 a 1936 i de 1951-1959 els estudis de filosofia.

   Després del Capítol Provincial de 1972 s'acordà de deixar aquest convent sense fraternitat i es cedí l'edifici per a escola. L'església conventual és emprada pel bisbat de Girona com a parròquia de Sant Cristòfor les Fonts.
Caputxins d'Olot
††
Tornar a Presències Històriques