CAPÍTOL PROVÍNCIA AMÈRICA CENTRAL

   NOTÍCIA DEL CAPÍTOL

   Durant la primera setmana de febrer va tenir lloc el Capítol Provincial de la Vice-Província d'Amèrica Central que comprèn Nicaragua, Costa Rica i Panamà. En un clima de gran fraternitat es van dialogar els temes de la vida de la Província i es van prendre nous compromisos apostòlics.

   Un dels dies el P. Lésera, caputxí català, va dirigir un recés amb el tema de la Minoritat i la Pobresa.

   Foren elegits com a nous responsables:

- Miguel Ijurco Navarro, Vice-Provincial
- José Benigno Varela
- Mario Madrigal Sánchez
- Jozef Peter Timmers Reynen
- Miguel Antonio Hernández Aguilo