Estem formats per petits grups (comunitats) que ens trobem per les cases un cop al mes, tractem un tema i preguem plegats.

Un cop al mes ens trobem els responsables de grup per presentar el tema del mes i compartir notícies i la marxa dels grups. També un cop al mes es troba un equip per elaborar els temes.

sfrancesc

Fem dos recessos l’any (Advent i Quaresma) oberts a tota la comunitat cristiana del Convent i un curset bíblic, enguany

Temes any 2021

Temes any 2020

Temes any 2019

Temes any 2018

Temes any 2017

Temes any 2016

Temes finals 2015

(anar a temes anteriors)