CURIA
 
DADES D'INTERÉS
Adreça Avinguda Diagonal 450
Població Barcelona
C.Postal 08006
Telèfon 93/4161812
Fax 93/4160998

Ministre Provincial
Fra Gil Parés
Telèfon 93/4161812
Fax 93/4160998
Secretari Provincial
Fra Jesús Romero
Telèfon 93/4161812
Fax 93/4160998