REPORTATGE: LA PRESÈNCIA DELS CAPUTXINS A ARENYS DE MAR
Arenys de Mar