CELEBRACIÓ DEL PERDÓ - Santuari de l'Ajuda 17 desembre 2014

RECÉS D'ADVENT LA VISITA DE DÉU - Santuari de l'Ajuda 13 desembre 2014