L'AJUDA: CAMÍ DE PREGÀRIA I SILENCI 9 de novembre 2013