CONFERÈNCIA SOBRE LA SÍNDONE - Capella de la Mare de Déu de l'Ajuda


   El passat dia 4 d’abril vàrem tenir el plaer de sentir, a la nostra Capella de l’Ajuda, en Xavier Borràs parlant-nos del Llençol Sant o la Síndone, custodiada a la Catedral de Torí.

CONFERÈNCIA SOBRE LA SÍNDONE - Capella de la Mare de Déu de l'Ajuda CONFERÈNCIA SOBRE LA SÍNDONE - Capella de la Mare de Déu de l'Ajuda


   En Xavier va dividir la conferència en dues parts: la primera, en relació a l’itinerari seguit per aquesta peça des de Jerusalem fins a, com hem dit, Torí. I la segona dedicada a realçar les característiques d’aquesta relíquia veritablement singular fins al punt de tractar-se del vestigi arqueològic més estudiat de tots els temps. Aquí, però, només en podem fer un esbós que pocs dubtes deixa al fet que la silueta que s’hi observa no sigui sinó el cos de Jesús, un cos que en el moment sagrat de la resurrecció degué impregnar de radiació el llençol que l’envoltava per deixar-nos-en un testimoni. Són, en efecte, trets singulars, entre altres, que la peça estigui impregnada de pol·lens fòssils de plantes que corresponen perfectament al camí seguit per la Síndone des de Jerusalem fins a Torí; el fet que la imatge que conté es comporti com un negatiu fotogràfic i no com un positiu, la qual cosa  n’elimina les possibilitats de falsificació; la seva tridimensionalitat, és a dir, que es tracti no pas d’una imatge plana sinó en relleu...


CONFERÈNCIA SOBRE LA SÍNDONE - Capella de la Mare de Déu de l'Ajuda CONFERÈNCIA SOBRE LA SÍNDONE - Capella de la Mare de Déu de l'Ajuda
   
CONFERÈNCIA SOBRE LA SÍNDONE - Capella de la Mare de Déu de l'Ajuda CONFERÈNCIA SOBRE LA SÍNDONE - Capella de la Mare de Déu de l'Ajuda

   A la capella s ’hi pot contemplar una reproducció, de grandària natural, de la Síndone.   

 

Enllaços d'interés: