HISTÒRIA DEL SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE L'AJUDA

SEGLE XV: Orígens de la devoció a la Mare de Déu de l’Ajuda, en aquest santuari.


1516
Cens a la “Volta de la Verge” (actual volta de la perdiu)
1546
Construcció del primer santuari.
1592
S’institueix el benefici de la Mare de Déu de l’Ajuda amb el capellà custodi.
1609
Fundació de l’arxiconfraria de la Mare de Déu de l’Ajuda.
1656
Es crea la comunitat de preveres afegint-hi beneficis de sant Eudald, sant Antoni, i sant Ponç. (La fira de sant Ponç se celebra al carrer de les Beates).
1721
Primera edició dels Goigs.
1786
Fundació de la catequesi ”dels minyons”.
1800
Inauguració del segon santuari.
1800
Fundació de la Pia Unió del Santíssim Rosari.
1867
El capellà custodi, Francesc de Dou i Siscar renova i embelleix l’interior del santuari.
1879
Artur Masriera és premiat en els Jocs Florals de Barcelona per la seva poesia “EL MIRACLE DE L’AJUDA.
1884
Es confiada als caputxins la custòdia del santuari.
1884
Fundació del terç orde franciscà.
1886
El P. Bernabé d’Astorga frare de l’Ajuda, un cop ben estructurada la Fundació de la “Casa Cuna,” C/ Montcada portà les seves religioses a Tiana.
1900
En ocasió del centenari de la Pia Unió del Santíssim Rosari, Mn. Jacint Verdaguer escriu el seu poema ”NOSTRA SENYORA DE L’AJUDA”.
1909
Setmana Tràgica. Destrucció total del Santuari i de les rendes del benefici.
1916
Es canten per primer cop els Goigs, escrits per Mn. Llorenç Riber i musicats per Mn. Lluís Romeu.
1922
Fundació de l’arxiconfraria dels “Dijous Eucarístics”
1935
Mn. Salvador Ritort, composà els Goigs a sant Antoni de Pàdua, venerat a l’Ajuda.
1936
Guerra civil, destrucció parcial de l’Església. La Mare de Déu de l’ajuda és confiada a la protecció de Mercè de Gibert.
Assassinats dels Pares Zacaries de Llorenç i Martí de Barcelona de la fraternitat de l’Ajuda.
1939
Restauració de l’Església.
1961
La Mare de Déu de l’Ajuda és proclamada patrona del Barri de sant Pere.
1975
Fundació de la residència “Assís, en favor dels vells”.
1984
Celebració del centenari de l’arribada dels caputxins a l’Ajuda i la fundació de l’Orde Franciscà seglar.
1998
Coronació canònica de la Mare de Déu de l’Ajuda.
MARE DE DÉU BENVOLGUDA,
VULGUEU TOTHOM AJUDAR.