QUI SOM

   Els caputxins formem part de l’orde fundat per Sant Francesc d’Assís al segle XIII i reformat al segle XVI per mantenir la inspiració primitiva, posant l’accent en la vida de fraternitat evangèlica fonamentada en la pregària contemplativa i l’amor als més pobres.

       L’espiritualitat franciscana ha engendrat sants com Antoni de Pàdua, Clara d’Assís, Elisabet d’Hongria, Bonaventura de Bagnoregio, Duns Escot, Félix de Cantalice, el pare Kolbe, pare Pio....

   Des del segle XIII el franciscanisme és present i operant a Catalunya donant homes com Ramón Llull, Arnau de Vilanova, Francesc Eiximenis, el pare Tous..., i molts d’altres que maldaren per viure a l’escola de Francesc d’Assís.

   La reforma franciscana dels caputxins es fa present a Catalunya a partir de 1578 (a instancies del Consell de Cent, establint el primer convent al desert de Sarrià).

Dia de descans
   
  1. En l’actualitat els caputxins són uns 10.500 frares repartits en més de 100 països Entrar aqui.
  2. La nostra província religiosa es composa de 6 presències a Catalunya i una a Mallorca


    Dinar al convent d'Arenys

Com contactar:


D'excursió
Grups de pregària
Frares franciscans caputxins
[+ Informació]