Curs 2018-2019

Aquest curs es combinarà la pregària i l’exposició i debat de temes entorn de l’espiritualitat franciscana en la regla de l’Orde Franciscà Seglar, que no és un mer document jurídic sinó que consagra un important capítol a la vivència de la fe a l’estil de sant Francesc.

Seguirem el llibre de Feliciano Ogliati: “Commento Alla Regola Dell’Ordine Francescano Secolare”. Entre aquests temes, es tindrà en compte la pregària, el discerniment, la perfecta alegria i santa Clara.

 • 4 de setembre: Eucaristia en memòria de Fra Vicenç Ollés, recentment traspassat, que fou germà estimat de la nostra fraternitat abans de professar com a frare.
 • 16 de setembre: Pregària. Presentació de la programació, consell i aportacions dels germans.
 • 21 d’octubre: Capítol electiu. Donat el nombre de germans de la fraternitat, estudiar si triar un consell de tres germans o fer coincidir el consell amb l’Assemblea.
 • 18 de novembre: Santa Elisabet d’Hongria. Record de la santa, Eucaristia i dinar. Es convida als frares i altres germans de la comunitat cristiana que s’hi vulguin afegir.
 • 16 de desembre: Comentari a la Regla de l’Orde Franciscà Seglar.
 • Desembre: Recés d’Advent a l’Ajuda i de Nadal amb la fraternitat de Catalunya.
 • 20 de gener: Pregària.
 • 17 de febrer: Comentari a la Regla de l’Orde Franciscà Seglar.
 • 17 de març: Comentari a la Regla de l’Orde Franciscà Seglar a la Residència de Sant Quirze amb els germans en excedència que hi viuen allà.
 • 28 d’abril: La Resurrecció des d’un punt de vista històric.
 • 19 de maig: Assemblea de Catalunya.
 • Un diumenge de maig, després de l’Eucaristia, testimoni sobre els màrtirs cristians de Síria.
 • 16 de juny: Romiatge a Montserrat.
 • 23 de juny: Pregària de tancament de curs i dinar.