QUÈ ÉS?

El Consell de Laics està format per representants de les fraternitats i entitats de la Província de Frares Caputxins…La seva tasca es pot concretar en els següents punts:— Promoure el mutu coneixement entre els laics de les nostres fraternitats amb la finalitat d’anar creant, a poc a poc, una xarxa de petits grups interrelacionats.— Reflexionar plegats sobre la manera de situar-nos en el moment present tot col·laborant i coordinant activitats de Formació i de Pastoral per a tota la Província.— Facilitar i divulgar la informació de les activitats (web, cartells, tríptics, mitjans de comunicació…)— Dialogar i compartir preocupacions amb el Definitori per tal de coordinar activitats i cercar camins de col·laboració.

Mail de contacte: conselldelaics@caputxins.cat

TROBADA FRATERNA

Aplec de tots els grups de les fraternitats caputxines amb l’objectiu de crear lligams, reflexionar plegats, celebrar la fe i compartir criteris de cara a l’evangelització. Se celebra cada any a Pompeia en el mes de gener. (veure edicions anteriors)

EXERCICIS

Una setmana de silenci i fraternitat enmig de la natura, que es realitzen a l’estiu a l’ermita de Sant Martí del Montnegre.

Propers exercicis:

  • Del 31 de juliol al 6 d’agost: fra Josep Manuel Vallejo. Lloc: Sant Martí del Montnegre
  • Del 7 al 13 d’agost: fra Josep Manuel Vallejo. Lloc: Sant Martí del Montnegre.

RECESSOS

Recés

Encontres de pregària d’un o dos dies per afavorir l’experiència personal de Déu i el diàleg fratern. Es realitzen 7 o 8 l’any, en diversos convents.

Recessos d’aquest curs:

  • 14-15 de novembre de 2015
  • 18-19 de desembre de 2015
  • 23-24 de gener de 2016
  • 13-14 de febrer de 2016
  • 12-13 de març de 2016
  • 9-10 d’abril de 2016
  • 21-22 de maig de 2016
  • 9-10 de juliol
DSC06467

REUNIONS DEFINITORI

Trobada anual amb el Provincial i el seu Consell per dialogar i compartir.