Conferències Història de l’Espiritualitat Cristiana

1. Història de l’Espiritualitat Cristiana. Els sants del Nou Testament
Fra Josep Manuel Vallejo

2. Els Pares del Desert
Josep Torné

3. Sant BasiliDiapositiva 1
Míriam Tarruell i Núria Núñez

4. Sant Agustí d’Hipona
Miquel Oliveras

5. Sant Benet i els monjos occidentals
Sergi d’Assís

6. Sant Bernat de Claravall
Llorenç Sagalés

7. Sant Domènec de Guzmán
Fra Eduard Rey

8. Sant Francesc i la naturalesa
Fra Josep Manuel Vallejo

9. Santa Clara d’Assís
Natàlia Plá

10. Sant Bonaventura
Fra Jacint Duran

11. Beat Ramon Llull
Fra Eduard Rey

12. Sant Joan de la Creu
Fra Josep Manuel Vallejo

13. Sant Felip Neri
Fra Josep Manuel Vallejo

14. Sant Francesc de Sales
Gmà Ramon Muray

15. Santa Joaquima de Vedruna
Gna Mabel Burgell

16. Sant Silvà del Mont Athos
Fra Jesús Romero

17. Sant Serafí de Sarov
Fra Jesús Romero

18. Santa Teresa de Lisieux
Fra Lluís Arrom