Conferència: l’origen de l’arquitectura cristiana

Bonjoch