Comiats de curs a Igualada

A la comunitat dels frares caputxins d’Igualada hem fet dos comiats: un intern i un cap enfora.
Dilluns 3 de juliol, vam fer el comiat de la comunitat cristiana amb un sopar al convent. Bon ambient, alegre i festiu.
Dissabte 8 de juliol, pensant més en els nostres escolans, vam sortir al monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. Vam donar gràcies a Santa Maria pel trienni, pels fruits que en aquesta casa van sortint i es van mantenint, per agrair als escolans la seva implicació, fidelitat i el treball de cada diumenge. Vam celebrar l’Eucaristia, vam fer un dinar compartint el que cadascú va portar, els escolans van jugar amb l’aigua i vam resar el Sant Rosari.
La senzillesa familiar dels dos actes fa que un tasti com es de bó el Senyor, compartint la taula, la pregària i l’alegria.
Que l’Esperit Sant i la Divina Providència il·luminin i guiïn en les decisions, tan summament importants que s’han de prendre al Capítol.