Catequesi d’adults a Pompeia – 12 de març

2015 MARÇ SANT FRANCESC I L'ESPERIT DEL SENYOR