Catequesi a Pompeia – 12 de febrer

2015 FEBRER L'ESPERIT SANT EN EL NOU TESTAMENT