plantilla
XXXVIII CAPÍTOL PROVINCIAL (30 juny - 4 juliol de 2014)

   A la casa de les Germanes de la Caritat de Santa Anna (Casa d’espiritualitat “Mare Ràfols”), de Vilafranca del Penedès, hem inaugurat avui el XXXVIIIè Capítol Provincial dels Framenors Caputxins de Catalunya i Balears.

   A partir de les 9 del matí, poc a poc, els frares han anat arribant a la casa i, un cop acomodats en llurs respectives habitacions, hem començat el nostre Capítol inaugurat amb l’Eucaristia, presidida per fra Hugo Mejías, Conseller General del l’Orde, com a representant del nostre Ministre General, fra Mauro Jöhri.
La sessió del matí bàsicament ha estat emprada per escollir els escrutadors, el Secretari del Capítol i dos moderadors.

   La sessió de la tarda ha consistit en la relació de l’informe del nostre Ministre Provincial, fra Gil Parés, on s’han repassat els tres anys transcorreguts des del darrer capítol (2011).

   La reunió s’ha clos amb el rés de Vespres, avui presidides per fra Joan Botam.
L’ambient ha estat de retrobament, festiu, fratern, amb preocupació pel moment present, però esperançats pel nostre futur.

   Tot plegat ens han fet pensar amb allò que deia el cronista franciscà fra Jordà de Giano, quan parlava dels capítols dels primers frares: “Els frares es troben anualment per dinar junts, alegrar-se en el Senyor i després... fer alguna ordinació sobre la vida quotidiana”.

XXXVIII CAPÍTOL PROVINCIAL (30 juny - 4 juliol de 2014)
XXXVIII CAPÍTOL PROVINCIAL (30 juny - 4 juliol de 2014)
XXXVIII CAPÍTOL PROVINCIAL (30 juny - 4 juliol de 2014)
XXXVIII CAPÍTOL PROVINCIAL (30 juny - 4 juliol de 2014)
XXXVIII CAPÍTOL PROVINCIAL (30 juny - 4 juliol de 2014)
XXXVIII CAPÍTOL PROVINCIAL (30 juny - 4 juliol de 2014)
Informació diària XXXVIII Capítol Provincial   
CALENDARI: 4 DE JULIOL1234