Beates Maria-Jesús Macià i Ferraguti Companyes, caputxines màrtirs

Dia 25 d’octubre

BEATES MARIA-JESÚS MACIÀ I FERRAGUTI COMPANYES, caputxines màrtirs

Les germanes Clarisses Caputxines Maria-JesúsMacià i Ferragut, Maria-Verònica Macià i Ferragut iMaria-Felicitat Macià Ferragut, del monestird’Agullent; Isabel Calduch Rovira, del monestir deCastelló, i Milagros Ortells Gimeno, del monestir deValència, fidels a la seva consagració religiosa lliurarenllurs vides com a testimoniatge de fe, unint d’aquestamanera la corona del martiri a la de la virginitat, durantla persecució religiosa que sofrí l’Església a Espanya enl’any 1936. Foren beatificades per Joan-Pau II l’11 demarç del 2001.

imatge-beates

Oh Déu totpoderós, que heu concedit a les beates Maria-Jesús i companyes la corona de la virginitat i del martiri: concediu-nos, per la seva intercessió, de perseverar en la veritable caritat i d’experimentar la força de la resurrecció de Crist.