8N: Beat Joan Duns Scot, franciscà

Dia 8 de novembre

BEAT JOAN DUNS SCOT, franciscà

Joan DunsScot nasqué a Escòcia, en una petitalocalitat dita “Duns”, a finals de 1265. Fou acollit demolt jove a l’Orde de sant Francesc d’Assís. Ordenatsacerdot i assolits els graus acadèmics en la universitatde la Sorbona de París, exercí com a professor a lesuniversitats de Cambridge, Oxford, París i Colònia.Indagà amb agudesa la divina Revelació, anuncià ambvigor el misteri del Verb Encarnat, i fou un convençutdefensor de la Immaculada Concepció de la VergeMaria, així com de l’autoritat del Romà Pontífex. Fousorprès per la mort en plena activitat acadèmica, aColònia. Era el 8 de novembre de 1308. El seu cultepúblic va ser confirmat pel papa Joan-Pau II el 6 dejuliol de 1991.

imatge-beatscot

Oh Pare, font de tota la saviesa, que en el beat Joan DunsScot, prevere, defensor de la Verge Immaculada, ens heu donat un mestre de vida i de pensament: feu que, il·luminats pel seu exemple i alimentats amb la seva doctrina, ens adherim fidelment a Crist.