LXXXIII CAPÍTOL GENERAL DELS CAPUTXINS (Roma 28 agost - 17 setembre de 2.006)
Missatge de cloenda del Capítol

   MISSATGE A TOTS ELS GERMANS

   Estimats germans, la Pau del Senyor sigui amb tots vosaltres!

   Els vostres germans caputxins – 174 representants de tots els germans del món – ens hem reunit del 28 al 17 de setembre, per celebrar el 83è Capítol General de l’Orde al Col.legi Internacional de Sant Llorenç de Brindisi de Roma. Hem pregat i pensat en vosaltres, i gràcies a l’ajut de les noves tecnologies, hem pogut compartir l’experiència d’aquest Capítol.

 

Capítol

   Malauradament el nostre germà Francis Nadeem, Vice-Provincial del Pakistan no hi ha pogut participar per haver rebut amb retard el visat. Un cop hem arribat al terme del nostre treball – agraïts al Senyor i als germans – ens ha semblat bé enviar-vos, com un deure agradable, aquest missatge, que expressa una mica l’esperit, els esforços i els desigs – manifestos o amagats – d’aquest Capítol General.

   Els germans, representants de 101 països, amb sensibilitat i cultures força diferents, hem viscut al llarg de tres setmanes una intensa experiència de comunió fraterna i de unitat en la pluriformitat.

   Ens hem acollit amb respecte i estima, d’acord amb la voluntat explícita de sant Francesc, que veia en cada germà un do de Déu; amb aquest esperit hem buscat el que uneix i enriqueix el nostre Orde.

   Tots hem valorat i agraït el servei d’animació de l’Orde dut a terme durant el sexenni passat per fr. John Corriveau i els seus Definidors.

   De manera unànime ha estat elegit el nou Ministre general, fr. Maur Jöhri i el seu Definitori. Amb joia els acollim com a ministres i servents dels frares que, segons l’exemple del Senyor i de Francesc, ens administren “esperit i vida”.

   S’ha discutit amb profunditat sobre la revisió de les nostres Constitucions. La continuació d’aquest treball serà una ocasió privilegiada per aquest nou sexenni. Tots ens veurem compromesos en la tasca de posar al dia la nostra vocació i la nostra identitat de frares menors caputxins.

   També hem parlat de la fraternitat, element constitutiu de la nostra identitat, del seguiment del VI i del VII CPO, de la solidaritat del personal, de l’economia fraterna, per ser i sentir-se, cada cop més , membres d’una gran família de germans.

   Fins i tot quan hem parlat dels aspectes tècnics i jurídics del nostre Orde, érem conscients de que parlàvem de nosaltres mateixos, de la nostra vida de frares caputxins, de la nostra fraternitat i de com poder actualitzar la nostra manera de ser “frares del poble”, hores d’ara presents en els diversos continents entre la gent i els pobres d’aquest món.

   En el nostre pelegrinatge a Assís, prop de la tomba de sant Francesc i de Santa Maria dels Àngels, llocs tan estimats pel nostre fundador i bressol de la fraternitat franciscana, hi hem dut les llums i les ombres, les nostres energies i fragilitats, però també les alegries i les esperances dels nostres germans els homes. Hem pregat per la pau, de manera especial ens hem fet ressò prop del nostre Pare del crit de dolor que brolla de totes les guerres, de la guerra del Líban, que el nostre germà Maroun Basile ha viscut i ens ha explicat. De manera semblant hem fet nostres en el record i en la pregària de les ferides i sofriments d’aquells que, en qualsevol indret del món, no tenen ni veu ni futur.

   A Assís hem confessat la nostra fe en el Déu u i tri, font genuïna de comunió i d’amor fratern. Conscients dels nostres límits personals i comunitaris, hem renovat la nostra obediència a l’Esperit Sant, Ministre general de l’Orde. Com opció de família i amb esperit de minoritat, hem reafirmat la nostra fidelitat a Crist, a l’Església, a Francesc, i a la nostra tradició de caputxins, cridats a ser pelegrins i forasters en aquest món. Li hem demanat a Sant Francesc el do d’un estil de vida alegre i auster, l’esperit d’oració i devoció, la pobresa i la contínua conversió, trets que des dels orígens han caracteritzat la nostra fraternitat.

   Conscients d’haver rebut la missió de dur la Bona Nova a tots els homes en un món cada cop més globalitzat, i on es té com a meta la recerca del guany a qualsevol preu i amb qualsevol mitjà, nosaltres escollim mantenir i fer progressar el somni de Francesc de ser germans de tota criatura. Per això ens comprometem a viure la fraternitat, la comunió, la solidaritat, la justícia i l’amor per tot home i per tota cultura, aixó com el respecte per totes les religions i per tot el creat.

   Durant els dies del Capítol hem tingut el goig de rebre la visita dels Ministres generals del primer Orde i del Terç Orde Regular, de la Presidenta del CFI-TOR, de la Ministra general de la Fraternitat Franciscana Seglar i d’una representació de les Clarisses Caputxines. Mentre i tant, amb comunió amb tota la Família franciscana, ens disposem a celebrar el vuitè centenari de l’aprovació oral de la forma de vida de Sant Francesc (1209), ens comprometem a renovar la nostra passió per Déu i pels homes, especialment els més pobres i oblidats, per ser enmig d’ells profecía dels cels nous i de la terra nova.

   Hem acollit amb agraïment el missatge que per encàrrec del Papa el Cardenal Angelo Sodano. Secretari d’Estat, ens ha enviat. Ens plau subratllar els fragments que ens parlen de la contínua intuició i aspiració de Sant Francesc a « viure el sant Evangeli » ; « el tema de la fraternitat, com a element constitutiu de la identitat franciscana també en els nostres temps », i l’invitació « a que no disminueixi en els membres de la família dels Germans Menors Caputxins la tensió vers la santedat ».

   A l’hora de retornar a les Províncies , us duem la riquesa que hem viscut en aquest Capítol, i ensems, moguts per l’amor de Crist, volem reemprendre el camí. Estem convençuts que no estem sols en aquesta aventura pels camins del món. Som una gran família de germans menors que han triat viure enmig del poble. En aquest camí , tenim a prop Francesc i Clara, Maria, la Mare Verge, i el Crist Ressuscitat, esperança del món, que ens ha promès d’estar sempre amb nosaltres.

Pau i Bé!

   Els vostres germans reunits en el 83è Capítol General


Roma, Col.legi de Sant Llorenç de Brindisi
17 de setembre de 2006
Festa de les Llagues de Sant Francesc+

 

Tornar a Capítol