8 Conferències sobre Jesús de Natzaret

1- Atansar-nos a Jesús de Natzaret. Des d’on?
   Fra Josep Manuel Vallejo

2- El nucli del missatge de Jesús: el Parenostre
    Fra Josep Manuel Vallejob-pdf

3- El Jesús de la Història
   Fra Josep Manuel Vallejo

4- El sermó de la muntanya
   Fra Josep Manuel Vallejo

5- Passió, mort i resurrecció
   Fra Lluís Arrom

6- La resurrecció de Jesús
   Fra Josep Manuel Vallejo

7- Jesús en l’evangeli de Marc, Mateu i Lluc
   Fra Jesús Romero

8- Jesús en l’evangeli de Joan
   Fra Francesc M. Sánchez