Conferències sobre l’Esperit Sant

1- Pot intervenir Déu en la nostra vida?
    Fra Josep Manuel Vallejo

2- L’experiència dels místics
    Fra Josep Manuel Vallejo

3- L’Esperit Sant en l’Antic Testament
    Fra Josep Manuel Vallejo

4- Jesús, l’home ple de l’Esperit Sant
    Fra Jacint Duran

5- L’Esperit Sant en el Nou Testament
    Fra Jesús Romero

6- Sant Francesc i l’Esperit del Senyor
    Fra Jacint Duran

7- Com discernir l’Esperit en la vida quotidiana
    Fra Lluís Arrom

8- Les fonts de l’espiritualitat. Viure en l’Esperit
    Fra Josep Manuel Vallejo