22 o: Beata Josefina Leroux, clarissa màrtir

Dia 22 d’octubre

BEATA JOSEFINA LEROUX, clarissa màrtir

Josefina Leroux nasqué a Cambrai (nord de França), l’any 1747. Als 22 anys fou rebuda entre les Clarisses de Valenciennes. Quan tenia 44 anys, es veié obligada a deixar el claustre, a causa de les lleis subversives de la Revolució Francesa. Fou acollida entre les Ursulines on vivia una germana seva, i rebé el martiri juntament amb onze religioses d’aquell convent. Era l’any 1794.

imatge-josefina

Avui, oh Déu, ens alegrem amb la memòria anual de la beata Josefina Leroux; ajudeu-nos pels mèrits d’aquesta verge i màrtir, la qual ens il·lumina amb l’exemple de la seva castedat i de la seva fortalesa.