19s: Sant Francesc-Maria de Camporosso, caputxí

Dia 19 de setembre

Sant Francesc-Maria de Camporosso, caputxí

Fra Francesc-Maria (de família, Joan-Evangelista Croese) nasqué a Camporosso l’any 1804. Ingressà entre els Framenors Caputxins. Durant quaranta anys recorregué tot Gènova anant a l’almoina i fent el bé a tothom en l’esperit i en el cos. La seva fama de santedat i el seu bon exemple li motivaren el sobrenom de “padresanto”. L’any 1886, durant una epidèmia de còlera, s’oferí com a víctima de caritat en benefici de malalts i afligits, i morí el 17 de setembre d’aquell mateix any. Fou canonitzat per sant Joan XXIII.

im-camporosso

Déu de bondat, que en el vostre humil servidor Francesc-Maria de Camporosso ens heu donat un model d’amor als pobres: per la seva intercessió i ajuda feu que també nosaltres ens dediquem al servei del proïsme amb generositat i humilitat. Per Crist senyor nostre. Amén.