19o: Sant Pere d’Alcàntara, franciscà

Dia 19 d’octubre

SANT PERE D’ALCÀNTARA, franciscà

Pere d’Alcàntara nasqué en aquesta ciutat, l’any1499. Era fill d’Alons Garabito i Maria Villela de Sanabria. Una vegada acabats els estudis, que féu a Salamanca, va entrar a l’Orde dels Framenors. Ordenat sacerdot, acomplí diversos càrrecs dins de l’Orde. El 1554 obtingué permís per a observar amb més rigidesa la santa Regla, i començà a rebre companys, als quals ensenyava a practicar penitències, sacrificis, llargues pregàries i una pobresa molt estricta. Ajudà eficaçment santa Teresa en la seva reforma carmelitana. Morí el dia 18 d’octubre de 1562.

imatge-pere

Oh Déu, vós heu fet resplendir sant Pere d’Alcàntara amb la gràcia d’una penitència admirable id’una contemplació altíssima; concediu-nos pels seusmèrits que, portant una vida austera, obtinguem mésfàcilment els béns del cel.