18 de setembre: Sant Josep de Copertino, franciscà

Dia 18 de setembre

Sant Josep de Copertino, franciscà

Josep Desa nasqué a Copertino l’any 1603. Tot just adolescent, va entrar a l’Orde dels Framenors Conventuals. Quan rebé el sacerdoci, s’entregà totalment al sagrat ministeri, ple de zel per la salvació de les ànimes. Rebé abundosos carismes sobrenaturals. Obligat pels superiors a canviar sovint de convent, obeïa tot seguit, manifestant molta humilitat, obediència i paciència. Morí a Osimo l’any 1663.

imatge-copertino

Oh Déu, vós, per un designi admirable de la vostra saviesa, heu disposat atreure totes les coses cap al vostre Fill crucificat; feu, per la vostra bondat i pels mèrits i l’exemple de sant Josep de Copertino, que alliberats de les cobejances terrenals puguem configurar-nos perfectament amb el mateix Fill vostre, que viu i regna pels segles dels segles. Amén.