17s: Impressió dels estigmes del nostre pare Sant Francesc

Impressió dels estigmes del nostre pare sant Francesc

El seràfic pare sant Francesc, des del principi de la seva conversió, va manifestar una gran devoció i veneració a Crist crucificat, que ell no es cansava mai de predicar amb fets i paraules, fins a la seva mort. L’any 1224, mentre contemplava misteris divins a la muntanya de La Verna, se li aparegué el mateix Jesucrist, i li deixà impresos en el cos els estigmes de la seva passió, com a prodigi admirable i meravellós. Aquest fet, degudament comprovat amb molts testimoniatges fidedignes, es va recordant en tot l’orde de framenors gràcies al Papa Benet XI, que concedí la seva celebració litúrgica per al dia d’avui.

estigmes

 

Oh Déu, vós, per abrandar els nostres cors en el foc del vostre amor, renovàreu d’una manera admirable en el cos del Pare sant Francesc les marques de la passió del vostre Fill; concediu-nos, per la seva intercessió, que, configurats amb el vostre mateix Fill en la mort, siguem també participants de la seva resurrecció. Per Crist Senyor nostre. Amén.