14o: Beat Honorat Kozminski de Biala, caputxí

Dia 14 d’octubre

BEAT HONORAT KOZMINSKI DE BIALA, caputxí

Fra Honorat (de família, Wenceslau Kozminski) nasqué a Biala Podlaska (Polònia), l’any 1829. Per apoder estudiar enginyeria, es traslladà a Varsòvia. El1846, superada una crisi religiosa, entrà a l’Orde delsFramenors Caputxins. Ordenat sacerdot, el seu capteniment fou el d’una acció pastoral intensa, de laqual nasqueren uns vint-i-sis instituts religiosos, divuit dels quals encara subsisteixen. Fou un escriptor fecund,un òptim director espiritual molt recercat com confessor. Morí en l’any 1916. El papa Joan-Pau II el beatificà el 16 d’octubre de 1988.

imatge beat

Oh Déu, vós heu volgut donar al beat Honorat Kozminski, prevere, un esperit d’amor ple de tendresa envers les ànimes, per tal de reconciliar-les amb vós; concediu-nos, per la seva intercessió, d’assaborir la dolçor de la vostra clemència i d’unir-nos a vós amb una caritat perfecta.